Projemiz

Projemiz, Van ili Tuşba ilçesindeki çocuk ve gençlerin kültür ve sanat alanlarında farkındalıklarını arttırarak kalkınmaya entegrasyonunu sağlamak üzere hayata geçirilmiştir. Özellikle genç nüfus için fırsatlar yaratılarak sosyal faaliyetlere katılımlarının desteklenmesi ve sürdürülebilir genç nüfus istihdam oranının artırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Van ilinde yaşayan 12-29 yaş arasında olan, örgün öğretime devam eden kişilere ve çeşitli nedenlerle eğitime devam edememiş kişilere, tiyatro, müzik, enstrüman, dans, roman ve masal anlatımı eğitimleri vermek, sosyal ve kültürel hayata entegrasyonlarını sağlamak öncelikli hedefimizdir.

Tuşba ilçesi öncelikli olmak kaydıyla Van’da  yaşayan ve hâli hazırda kültür sanat alanlarında ilgiye ve potansiyele sahip ancak kendini gerçekleştirme olanağı bulamamış bireylerin de kültür sanat faaliyetlerine katılımını ve sosyal entegrasyonlarını sağlamak; çocuk ve Gençlerin sosyal yaşama uyumunu sağlamak  ve özel ilgi gerektiren alanlarda önleyici ve geliştirici faaliyetler yapmak; verilecek eğitim ve seminerlerle çocuk ve gençlerin işgücü piyasasındaki durumu hakkında bilgi ve farkındalıklarını arttırmak; ülkelerinde karşılaştıkları sorunlar dolayısıyla ülkemize iltica etmiş çocuk ve gençlerin psikolojik terapilerinin yapılması da dâhil olmak üzere, sosyal ve kültürel faaliyetler yoluyla topluma ve sosyal hayata entegrasyonlarını sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

 

Hedef Kişiler

Van ilinde yaşayan 12-29 yaş arası;

85 örgün öğretime devam eden kişi

 35 çeşitli nedenlerle eğitime devam edememiş kişi

 30 hâli hazırda kültür sanat alanlarında ilgiye ve potansiyele sahip kişi

Aktif öğrenci olup olmadığına bakılmaksızın 12-29 yaş arası 5 engelli

 

Beklenen  sonuçlar

50 kişilik bir tiyatro ekibi kurulması

60 kişilik bir dans ekibi kurulması

45 kişilik bir koro ve orkestra ekibi kurulması

160 kişinin sosyal ve kültürel hayata uyum ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanması

10 Masal/Roman/Hikaye anlatıcısı eğitimi gerçekleşmesi.  

Kalıcı bir masal atölyesi kurulması

2 özgün tiyatro,1 çocuk oyunu gerçekleşmesi

60 mahallenin Kültür Sanat Organizasyonlarına erişmesi

 Gelenekselleşmesi planlanan Kültür Sanat Festival Organizasyonu gerçekleştirilmesi

Sanatçı ve teknisyen istihdamı sağlayan kalıcı Tuşba Kent Tiyatrosu oluşturulması

Sürdürülebilir ve kalıcı bir  İKSV ve Tuşba Kaymakamlığı işbirliği sağlanması

Menü
Kapat